Disionario Morraçense

Compendio de frases, palabras, expresións… algunhas xa perdidas, que se falaban na zona do Morrazo e as Rías Baixas de Galicia. Adicado as nosas avoas, que tanto fixeron por nós, como transmitirnos todo este coñecemento milenario.

Para respetar a maneira na que nos transmitiron esta fala, usaremos sempre a gheada e o seseo, representada con |gh| e |s| respectivamente, como fala propia da zona do Morrazo e arredores.

A

Abancar

Saltar un muro ou calquera construcción con entidade. Non confundir con atracar certa entidade financeira de dudosa reputación por culpa de certas «preferentes».

Sinónimos: Ghabear

Abarrotar

Non xoghar unha carta alta no xogho do subastado co fin de ghoderlle o tres aos rivais ou non permitirlle «faser brasa» (terminar rápido a partida).

Sinónimos: Ghabear

Abocar

Def 1. Verte un determinado contido nun cecipiente.

Def 2. Façer o amagho de comer a alguén cando se está moi cabreado.

Adoa

Mala herba característica das veighas que canto máis arrincas, máis ven.

Sinónimos: xunxa, xuxo

Afartacáns

Filloas das máis pobres que podes atopar. So levan leite e fariña.

Aghuadisar

Cando un ten moitas ghanas de algho e roubaslle ao que  o ten.

Sinónimos: Aghodisar (en Moaña)

Aghuso

A punta do trombo. De aquí ven a palabra “aghusaso”, a típica ferida punzante cun cravo, punta do trompo, etc.

Amarghor

Propiedade que teñen os viños que non son “do país”, é dicir, viños sofisticados. Un viño amargho indica que é propio de señoritos e ghodechinchos.

Amouchado

Andar tristón, decaido e baixo de moral.

Angaço

Ferramenta que se empregaba para recoller o esterco das bestas ou o estrume para façerlles a cama.

Angharellas

Obxecto que se colocaba nos lombos dos burros ou bos que servía para o acumulado de distintas mercadorías tales como abono, herba, sobrantes da túa obra ileghal para verter despois no monte… etc.

Alcrique

Término morraçense e mariñeiro para referirnos ás agullas en conserva

Sinónimos: Pataghullos (en Cangas e zonas de Moaña)

Apapostiado-a

Unha persoa que anda despistada e sen atender ao seu.

Apetrenar

Ese cheiro tan forte que se che mete no fondo e non hai Dios que o saque. “O bacallau ese que trouxeches cheira que apetrena”.

Arroto

Un eructo, pero sen finura.

Arroutada

Desvarío, tolemia momentanea.

Astuto

Consumidor da “astuçia”, tamén coñeçida como coca, farlopa ou fariña.

Aquelar

Palabra comodín cando non che sae a palabra que buscas.

Arrebentar

O seguinte paso a estar cansado.